Verpaarung 2015

mit anuk`s oneesan of akashi-kaikyo und chiisai yuki go koisakura kensha

aus dieser verpaarung sind am 10.04.2015 .... 2 Rüden gefallen

 

dakota ken ichi go of akashi-kaikyo  rüde 1 rot

danjii jin kimuk of akashi-kaikyo       rüde 2 gestromt

CHIISAI YUKI GO KOISAKURA KENSHA